Klachtenafhandeling - altijd door onze directie

Mocht u, ondanks onze inzet, niet tevreden zijn met ons product of dienstverlening, dan verzoeken wij u een klacht in te dienen. Wij streven er naar uw klacht binnen 10 werkdagen te behandelen. Soms hebben wij meer tijd nodig. Dat laten wij u dan tijdig schriftelijk weten.

Wij ontvangen uw klacht bij voorkeur schriftelijk. Stuur uw klacht naar:

NorthWest Verzekeringen N.V.
t.a.v. de directie
Postbus 60296
1320 AH Almere

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD bemiddelt bij klachten over verzekeringen, verzekeraars en assurantietussenpersonen. Wanneer ook deze bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van KiFiD. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak voor beide partijen, maar u kunt – onder voorwaarden – ook nog in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

Stuur uw klacht met bijlagen aan:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Stuurt u a.u.b. kopieën mee van:

  • de polis
  • de polisvoorwaarden
  • de gevoerde correspondentie